Velkommen til Den slesvigske Kvindeforening

Hvis du gerne vil vide mere så kan du på de efterfølgende sider læse om Den slesvigske Kvindeforenings historie, kredse og om aktiviteter i dag. Foreningen har i dag 13 lokalkredse med 586 medlemmer.

Formål

Den slesvigske Kvindeforening blev oprettet den 20. marts 1922 med det formål blandt dansksindede i Sydslesvig:

Den slesvigske Kvindeforening er upolitisk og sproget er dansk.

Der er stadig brug for hjælp. Og selvom vi lever i en tid, hvor alle får en god skolegang og mulighed for uddannelse, er der brug for oplysning og dygtiggørelse.