Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen består af 8 kvinder, der er distriktsformænd eller valgt på foreningens (lands-)generalforsamling.

Du er velkommen til at kontakte medlemmerne af hovedstyrelsen:
Formand Marike Hoop +49 4625 8226776 (i dagtimerne: Dansk Sekretariat for Flensborg Amt: +49 461 14408-156)
Næstformand Ulla Jensen +49 4638 1427 formand Flensborg Syd
Kasserer Monika Jansen +49 4602 537
Blide Borg +49 4608 6573 formand Flensborg Nord
Annkatrin Bracke +49 4631 8899 formand Angel Nord
Anna Grete Skyt Jessen +49 4641 2934 formand Angel Syd
Traute Clausen +49 461 71575
Mona Kærulf Lorenzen +49 4631 622493