Lokalkredse

I dag har Den slesvigske Kvindeforening 20 lokalkredse, der alle er selvstyrende. kort af lokalkredse
Kredsene er opdelt i 6 distrikter:
Sydtønder distrikt:Humptrup, Læk, Agtrup, Ladelund
Flensborg Nord distrikt:Harreslev, Kobbermølle, Hanved
Flensborg Syd distrikt:Jaruplund, Frørup, Store Vi, Vanderup, Tarp
Angel Nord distrikt:Lyksborg, Oksbøl, Husby, Satrup
Angel Syd distrikt:Brebøl, Sønder Brarup, Thumby

Medlemskab

Medlemmerne bliver optaget i en lokalkreds, der selv lægger sit eget program, holder sin generalforsamling og fastsætter kontingent for sine medlemmer. Der tilbydes bl. kurser i madlavning og kreative fag, som er kortvarige og ikke bliver anerkendt under voksenundervisningen. Kredsene betaler et bidrag til hovedkassen. For de penge betaler hovedorganisationen kursusledere og foredragsholdere, når kredsene ønsker det, samt lægger et fælles program for alle medlemmer i hele foreningen. Det årlige bidrag til hovedkassen er for tiden € 4,-- pr. medlem.